top of page

TA CÓ NÊN TIN VÀO SUY NGHĨ CỦA MÌNH

Updated: Nov 22, 2019


Nếu bạn tra google câu hỏi:

Có bao nhiêu suy nghĩ một ngày?

(How many thoughts a day?)

Bạn sẽ tìm thấy câu trả lời là:

Trung bình chúng ta có 50.000-70.000 suy nghĩ một ngày, tức là 35-48 suy nghĩ một phút.

Nên là này, không phải suy nghĩ nào cũng là đúng, là thật đâu nhé. Cẩn thận mà lọc chúng. Đừng có vội tin vào chúng ngay! Suy nghĩ có chức năng gửi đến bạn thông tin mà mình tiếp nhận từ bên ngoài, còn mình mới là người lọc nó. Cảm giác của bạn là sản phẩm được tạo nên bởi quá trình bạn xử lý các suy nghĩ đến với bạn. Kết quả chất lượng cảm giác của bạn thế nào, tốt hay tệ, tích cực hay tiêu cực là phụ thuộc vào việc bạn quan sát, sàng lọc, xem xét tính đáng tin, tính hợp lý và lựa chọn các ý nghĩ một cách tỉnh táo, sáng suốt hay không. Suy nghĩ - Cảm giác - Hành vi luôn kết nối qua lại với nhau. Suy nghĩ tạo ra Cảm giác, Cảm giác dẫn đến Hành vi. Rồi Hành vi phát ra tạo ra Sự kiện, Sự kiện lại tạo ra Suy nghĩ, Suy nghĩ lại tạo ra Cảm giác... Cứ như vậy, nếu ta cứ để cái vòng tròn này luân chuyển theo hướng tiêu cực thì càng ngày ta lại cảm thấy tiêu cực hơn. Nếu dừng lại quan sát và lựa chọn để bắt đầu tạo ra một vòng tròn mới tích cực, thì cuộc sống sẽ dần trở nên nhẹ nhàng và vui hơn rất nhiều.

112 views0 comments
bottom of page